DCM Hypoaspi-Guard® 10.000 roofmijten voor 12 m²


DCM Hypoaspi-Guard® 10.000 roofmijten voor 12 m²


Deze kleine maar zeer beweeglijke bodemroofmijten jagen actief op bloedluizen. Ze kunnen zowel in het kippenhok, de duiventil of volière uitgezet worden. Dit legertje roofmijten maakt al snel komaf met het bloedluizenprobleem.

  • Deze bodemroofmijt gaat op zoek naar bloedluizen die zich verschuilen in spleten en kieren van het hok of de volière
  • Hypoaspis-roofmijten doorzoeken het kippenhok en verslinden alle bloedluizen
  • Leeft van nature in de bovenste laag van de bodem of in potgrondsubstraten
  • Voorkeur voor donkere en vochtige plaatsen
  • Lichtschuw: schuilt overdag en jaagt 's nachts wanneer ook de bloedluizen actief zijn
  • Vraatzuchtig: voedt zich met bloedluis en andere insecten zoals larven van varenrouwmug
Ean code: 5413448123906

€ 39,95
Prijs per eenheid: € 3,33 / m²

Gebruiksadvies

Verpakking: 10.000 roofmijten voor 12 m²

Levenscyclus: Vanaf 10°C worden roofmijten actief. Na het ontluiken uit het eitje maakt de roofmijt Hypoaspis miles 3 verschillende larvestadia door. De volwassen roofmijten bewegen heel actief tussen het strooisel en over de zijwanden op zoek naar bloedluizen. Een goede voeding is noodzakelijk om opnieuw eitjes te leggen en de levenscyclus verder te zetten. Hypoaspis is nachtactief (net zoals de bloedluis) en heeft een voorkeur voor vochtige plaatsen en zachte temperaturen tussen 15 à 25°C.

Toepassing: Roofmijten zitten vermengd met vermiculiet in een kartonnen strooikoker. Controleer de aanwezigheid van bloedluizen: plaats een stukje karton in de buurt van de broedplaats van de kippen. Bloedluizen zullen dit stukje karton overdag als schuilplaats gebruiken. Koker een paar keer omkeren voor gebruik om een betere verdeling te krijgen van vermiculiet en roofmijten. Inhoud gelijkmatig verdelen in het hok over het strooisel en indien mogelijk in spleten en kieren van de zijwanden. Het heeft geen zin om het product toe te passen in de ren of op de dieren, enkel in het slaaphok.

Opgelet:
Wanneer er niet langer bloedluizen aanwezig zijn slaat de roofmijt over op andere prooien of sterft de populatie af. Bij een eventuele volgende uitbraak van een bloedluisplaag is een nieuwe toepassing noodzakelijk
De bodemroofmijten zijn ongevaarlijk voor vogels
Gebruik geen chemische insecticiden 6 weken voor of na het toepassen van DCM Hypoaspi-Guard®
Gebruik geen DCM Diaterrants® voor of na de toepassing van DCM Hypoaspi-Guard®. Het product maakt geen onderscheid tussen verschillende types mijten

Vorm (Verzorging)

Natuurlijke vijanden

Toepassing (Verzorging)

Parasietbestrijding

100% Natuurlijk

Ja

Wat zeggen anderen


Heb je toch nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Marie & Michel