Algemeen

Privacyverklaring

Bij AVEVE Retail hechten we belang aan de privacy van onze klanten en websitebezoekers. Daarom heeft deze privacyverklaring de bedoeling je te informeren over hoe we bij AVEVE Retail jouw persoonsgegevens verwerken en er zorg voor dragen. Het begrip persoonsgegevens omvat al de informatie die we van jou hebben. Wij willen je gegevens veilig en met respect verzamelen en verwerken om onze dienstverlening naar jou toe te verbeteren.

Laatste update privacyverklaring: 14 maart 2018.

Deze privacyverklaring geldt voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door AVEVE van klanten en bezoekers van de AVEVE winkels en de website.

AVEVE BV - afdeling Retail, met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele, België met ondernemingsnummer BTW BE 0403.552.464 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring, (hierna ‘AVEVE’ genoemd).

De benoemde functionaris voor de gegevensbescherming die toezicht houdt op de bescherming van jouw persoonsgegevens kan je bereiken via privacy@aveve.be.

In dit onderdeel leggen we je per dienst uit welke persoonsgegevens we van je kunnen verwerken, waarom en wat we met die gegevens doen. Daarnaast geven we ook aan hoe lang we je gegevens bewaren.

1  Klantenservice

Wanneer je de klantenservice een vraag stelt via de telefoon, via onze social media pagina’s, e-mail, via het contactformulier op de website of via de chat kunnen we jouw persoonsgegevens vragen om je vraag af te handelen en om opnieuw contact met je op te kunnen nemen. Afhankelijk van het door jou gekozen communicatiemiddel is het mogelijk dat er automatisch een aantal gegevens verzameld worden.

Welke gegevens?

De gegevens die we van je kunnen verzamelen zijn je klantenkaartnummer, je naam, je adres, je telefoonnummer en/of je e-mailadres. Dit doen we om jouw vragen te kunnen beantwoorden. Om onze service naar jou toe te verbeteren, verzamelen we ook jouw vragen in onze vragendatabank. Hierbij verwijderen we na een tijdje wel al jouw gegevens, zodat de vraag niet langer aan jou kan gerelateerd worden.

Als je je vraag via de chat stelt, krijgen wij automatisch een rapport met daarin het eventueel door jou verstrekte e-mailadres, de pagina waarop je de chat opende, de webpagina waarlangs je op onze website kwam, een transcript van het gesprek, je browser, je locatie, je taalinstellingen op de website, je IP-adres en de vermelding of je ons al eerder hebt gecontacteerd voor vragen.

Als je via onze social media pagina’s een vraag stelt kunnen wij uiteraard jouw gebruikersnaam, social media profiel en berichten (indien deze openbaar zijn) te zien krijgen. Wij nemen deze gegevens niet op in onze eigen systemen en gebruiken deze enkel om op je vragen te kunnen antwoorden.

Voor welke doelen verwerken we je gegevens?

Wij verzamelen bovenstaande gegevens om jouw vragen spoedig en correct af te handelen en om onze klantenservice te verbeteren naar de toekomst toe. Je persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor degenen binnen AVEVE die zich bezighouden met de afhandeling van jouw vraag.

De gegevens die we verkrijgen via het automatisch rapport gebruiken we om jouw vragen nog beter te begrijpen en sneller te kunnen beantwoorden, om scores op de klantenservice op te volgen en om onze medewerkers op te volgen en op te leiden. Verder gebruiken we je IP-adres enkel in uitzonderlijke gevallen, wanneer dit noodzakelijk is voor het beschermen van onze medewerkers, bijvoorbeeld wanneer zij via de chat geconfronteerd worden met ongepaste uitlatingen of bedreigingen.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Van zodra je vraag beantwoord is, worden al je persoonlijke gegevens zoals je naam en e-mailadres verwijderd uit onze vragendatabank. Voor zover relevant, behouden we wel de door jou gestelde vraag. Verder zorgen we ervoor dat jouw gegevens en de e-mail die je stuurde, drie jaar na het afhandelen van de vraag uit de mailboxen van de klantenservice zijn verwijderd, tenzij de aard van de vraag of een klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren. Mails waarin je ons een kopie van je identiteitskaart stuurt (bijvoorbeeld in het kader van de uitoefening van je privacyrechten) wissen we van zodra je verzoek volledig afgehandeld is, dit ter bescherming van je privacy.

De rapporten met gegevens die we krijgen wanneer je ons een vraag stelt via de chat, bewaren we onbeperkt, maar rapporten ouder dan drie jaar raadplegen we niet meer.

2  Wedstrijden

AVEVE organiseert regelmatig wedstrijden waaraan je kan deelnemen. Aan wedstrijden kan je deelnemen door een wedstrijdformulier in te vullen op onze website. Hieronder kan je algemene informatie lezen over wat we doen met jouw gegevens, maar dit kan per wedstrijd licht verschillen, lees daarom steeds de algemene voorwaarden van de wedstrijd waar je aan deelneemt, daarin is telkens een aparte privacyverklaring opgenomen waarin je kan terugvinden wat we met jouw gegevens doen.

Welke gegevens?

Op het registratieformulier vragen we je standaard de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres (straat, huisnummer, postcode, stad), e-mailadres. Voor bepaalde wedstrijden verwerken we nog bijkomende gegevens. Als we bijvoorbeeld een wedstrijd organiseren waarbij de prijs de terugbetaling van een bij AVEVE aangekocht serre is, dan vragen we je om ons je aankoopbewijs te bezorgen.

Voor welke doelen verwerken we je gegevens?

 1. We gebruiken je gegevens om je deelname te registreren, om je deelname te bevestigen, om na te gaan of je voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden en om je te contacteren over de uitslag van de wedstrijd. Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van de toestemming die je ons geeft door op het inschrijfformulier aan te kruisen dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 2. We kunnen je gegevens ook gebruiken om op onze winnaarspagina op deze website en op facebook te plaatsen. Hier vermelden we dan bijvoorbeeld je naam en je woonplaats.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren de gegevens onbeperkt. Dit zal binnenkort herleid worden tot drie jaar.

3  Boekhouding en facturatie

Welke gegevens?

Wanneer je in je AVEVE-winkel om een factuur verzoekt, worden de volgende gegevens opgevraagd: klantenkaartnummer, voornaam, achternaam,, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bankrekeningnummer en indien van toepassing je BTW-nummer.

Voor welke doelen verwerken we je gegevens?

Wij verwerken deze gegevens enkel om, op jouw verzoek, een factuur op te maken en deze aan jou te bezorgen. Deze verwerking van jouw gegevens is toegestaan omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een onderliggende koop. Het opstellen van een factuur is namelijk een contractuele opvolging, na de aankoop van een product in een AVEVE winkel.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De factuur en de bijbehorende gegevens bewaren we gedurende zeven jaar. Wij zijn wettelijk verplicht dit zolang bij te houden.

4  Box & Go Acties

Samen met SPLEND-IT ID! BVBA gevestigd te Van Leriuslaan 27/003, 2580 Boom, België, met ondernemingsnummer BE 0806.361.196, organiseren we regelmatig Box & Go acties waarbij je een samengesteld pakket met verschillende producten kan reserveren en aankopen (bijvoorbeeld AVEVE moederdagpakket of het AVEVE genieterspakket).

Hieronder kan je algemene informatie lezen over wat we doen met jouw gegevens, maar dit kan per actie licht verschillen, lees daarom steeds de algemene voorwaarden van de betreffende actie waar je aan deelneemt, daarin is telkens een aparte privacyverklaring opgenomen waarin je kan terugvinden wat we met jouw gegevens doen.

Welke gegevens?

Om deel te nemen aan een actie moet je op het daarvoor voorziene registratieformulier minstens de volgende gegevens invullen: voornaam, achternaam, adres (straat, huisnummer, postcode, stad), e-mailadres en je gekozen AVEVE-winkel in België voor afhaling.

Voor welke doelen verwerken we je gegevens?

 1. We verwerken je gegevens om na te gaan of je voldoet aan de deelnamevoorwaarden, om je deelname aan de actie te registeren en je pakket te reserveren. Verder gebruiken we je gegevens ook om je te contacteren over onder andere de afhaling van je pakket. Deze gegevens verwerken wij omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst.
 2. Wanneer je toestemming verleent via de daartoe voorziene vakjes op het registratieformulier zal je de AVEVE nieuwsbrief en andere commerciële communicaties van ons ontvangen. Wil je deze nieuwsbrieven achteraf toch niet meer ontvangen dan heb je ten allen tijde het recht om je hiertegen te verzetten door je uit te schrijven via de link onderaan in de nieuwsbrief of door een e-mail te richten aan ons.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De gegevens die je ons doorgeeft voor de bestelling van jouw pakket verwijderen we drie jaar nadat je jouw pakket hebt ontvangen.

5  Website

5.1  Logbestanden

Als je de website bezoekt verzamelen we automatisch technische gegevens (logbestanden) om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. Als je meer informatie wil over deze logbestanden, kan je dat lezen in onze cookieverklaring.

5.2  My AVEVE-profiel

Op de website kan je een My AVEVE-profiel aanmaken, al dan niet gekoppeld aan je My AVEVE-klantenkaart. Indien je een profiel hebt dat gekoppeld is aan je klantenkaart lees dan ook titel 8.

Met dit profiel kan je ten eerste een tuin-, dier- en bakprofiel aanmaken. Als je wilt kan je dit profiel beschikbaar stellen voor anderen en zo delen wat jij graag bakt of graag doet met jouw dier. Verder kan je in je profiel je persoonlijke gegevens wijzigen, een boodschappenlijstje maken, een receptenboek bijhouden, activiteiten bij jouw AVEVE-winkel opzoeken, registreren voor wedstrijden, je aanmelden voor nieuwsbrieven en je profiel koppelen aan je klantenkaart.

Welke gegevens?

Om jouw profiel aan te maken verwerken we vooreerst je e-mailadres, je voornaam, achternaam, een zelfgekozen wachtwoord, adres, inschrijving voor nieuwsbrieven. Je kan optioneel ook de volgende gegevens opnemen in je profiel: telefoonnummer, taal, geslacht, geboortedatum en je interesses.

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrieven verzamelen we ook de volgende informatie: datum ontvangst nieuwsbrief, datum opening nieuwsbrief, informatie over de aflevering van de nieuwsbrief (bv. e-mail niet afgeleverd omwille van onbestaand e-mailadres, spam block, volle mailbox, onbereikbare mailserver,...), links waarop je hebt geklikt, gebruikte e-mailclient (type zoals windows of gmail + desktop, mobile, smartphone of tablet), gebruikte render engine, besturingssysteem van het apparaat, de eventuele doorzending van de nieuwsbrief aan anderen (waarbij we niet weten aan wie).

Afhankelijk van de functies die je gebruikt op de website bewaren wij ook de volgende gegevens: gegevens over je huisdieren, tuin, bakfavorieten, je communicatievoorkeuren, je vaste AVEVE winkel, je profielfoto,... .

De gegevens die je opgeeft worden telkens opgeslagen in je My AVEVE-profiel. Deze gegevens kan je centraal inzien, beheren en wijzigen in je My AVEVE-profiel.

Voor welke doelen verwerken we je gegevens?

 1. We verwerken je voornaam, achternaam e-mailadres en je zelfgekozen wachtwoord om ervoor te zorgen dat je veilig kan inloggen en je gebruik kan blijven maken van je profiel. Verder vragen we ook je e-mailadres om te voorkomen dat je twee verschillende profielen zou aanmaken op één e-mailadres.
 2. De gegevens die je doorgeeft in je profiel en bij de verschillende online functionaliteiten slaan we op zodat jij gebruik kan blijven maken van de verschillende diensten op onze website. Bijgevolg slaan we op: je persoonlijke informatie, informatie in je tuin-, dier- en bakprofiel, boodschappenlijstje, receptenboek, interesses en je aanmeldingen voor nieuwsbrieven en wedstrijden verzamelen we voor je volgend bezoek aan de website.
 3. Indien je toestemming geeft om nieuwsbrieven te ontvangen en daarbij je interesses doorgeeft, gebruiken we je e-mailadres, je interesses en je klikgedrag in de nieuwsbrieven om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen. Op basis van ons gerechtvaardigd belang analyseren we aan de hand van het klikgedrag ook de algemene doeltreffendheid en het bereik van onze nieuwsbrieven.

We verwerken al deze gegevens op basis van jouw toestemming. Door een profiel aan te maken en daarbij jouw persoonsgegevens in te vullen geef je ons toestemming om je gegevens te verwerken. Ook voor het verzenden van nieuwsbrieven krijgen we jouw toestemming doordat je zelf een vakje aanvinkt dat je nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Zo lang jij gebruik maakt van je My AVEVE-profiel bewaren wij jouw profiel zodat je zonder problemen gebruik kan blijven maken van alle verschillende diensten. Je hebt op elk moment het recht om ons te verzoeken om je profiel en je bijbehorende gegevens te wissen. Wij zullen deze dan wissen, tenzij we de gegevens nog nodig hebben voor het leveren van andere diensten waaraan je nog deelneemt.

5.3  Elektronische nieuwsbrieven 'Blijf op de hoogte'

Wil je geen My AVEVE-profiel aanmaken maar wil je toch nieuwsbrieven van ons ontvangen dan kan je je inschrijven voor nieuwsbrieven over tuin, dier en/of thuisbakken.

Welke gegevens?

Voor het versturen van de nieuwsbrief verzamelen we je e-mailadres en je nieuwsbriefvoorkeur (tuin, dier, thuisbakken).

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrieven verzamelen we ook de volgende informatie: datum ontvangst nieuwsbrief, datum opening nieuwsbrief, informatie over de aflevering van de nieuwsbrief (bv. e-mail niet afgeleverd omwille van onbestaand e-mailadres, spam block, volle mailbox, onbereikbare mailserver,...), links waarop je hebt geklikt, gebruikte e-mailclient (type zoals windows of gmail + desktop, mobile, smartphone of tablet), gebruikte render engine, besturingssysteem van het apparaat, de eventuele doorzending van de nieuwsbrief aan anderen (waarbij we in geen geval weten aan wie).

Voor welke doelen verwerken we je gegevens?

Wij verwerken je e-mailadres, je nieuwsbriefvoorkeur en je klikgedrag in de nieuwsbrieven om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen die afgestemd zijn op jouw interesses, dit op basis van jouw toestemming. Daarnaast verwerken we je klikgedrag op basis van ons gerechtvaardigd belang om de algemene doeltreffendheid en het bereik van de nieuwsbrieven te analyseren.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wil je geen nieuwsbrieven meer krijgen dan kan je je uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief te klikken of met ons contact opnemen. Van zodra je dat doet, duiden we aan in onze mailinglijst dat je geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

6  Camerabewaking

Welke gegevens?

Ter bescherming van onze klanten, werknemers en eigendommen zijn er bewakingscamera’s geplaatst in en rond de AVEVE-winkels. Conform de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s van 21 maart 2007 wordt je bij het betreden van de winkels gewezen op de aanwezigheid van bewakingscamera’s door middel van een pictogram. Tevens zijn de camera’s zichtbaar in de winkels.

Voor welke doelen verwerken we je gegevens?

Het doel van deze camera’s is het bewaken van onze eigendommen en het uitoefenen van toezicht op de bescherming van onze klanten en werknemers.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De beelden die gemaakt worden met de camera’s, worden gedurende 10 dagen bewaard en worden enkel bekeken wanneer er zich incidenten voordoen in de winkels.

7  My AVEVE-loyaltyprogramma en klantenkaart

7.1  Persoonlijk loyaltyprogramma

Je kan in je AVEVE-winkel een My AVEVE klantenkaart vragen. Met deze klantenkaart en het gelijknamige My AVEVE-loyaltyprogramma kan je punten sparen om kortingen te verkrijgen op onze producten. Je moet je klantenkaart registreren om kortingen te kunnen verzilveren en om persoonlijke aanbiedingen, acties, advies, tips en kortingen te ontvangen die aansluiten bij je eerdere aankopen en interesses. Zulke aanbiedingen kunnen bijvoorbeeld zijn: extra kortingen op producten die je geregeld aankoopt, kortingen op producten waarvan we denken dat ze je zullen bevallen omdat je in het verleden reeds gelijkaardige producten hebt aangekocht in de winkel.

Voor de registratie van je klantenkaart, moet je je gegevens doorgeven. Dit kan je doen via het online registratieformulier op onze website.

Welke gegevens?

Wanneer je je klantenkaart registreert, vragen we je de volgende persoonsgegevens aan ons door te geven: voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, My AVEVE-kaartnummer, vertrouwde AVEVE-winkel, opt-in voor elektronische nieuwsbrieven. Deze gegevens zijn nodig voor het leveren van de verschillende voordelen van het My AVEVE-loyaltyprogramma.

Optioneel kan je ook volgende gegevens doorgeven: telefoonnummer, taal, geslacht, geboortedatum en je interesses in tuin, dier, thuisbakken, promoties en activiteiten.

Wanneer je je klantenkaart in de winkel laat scannen worden je punten automatisch berekend en worden eventuele kortingen toegekend. Op datzelfde moment verzamelen we je aankoopgegevens. Je aankoopgegevens zijn de aangekochte artikelen en de bijhorende bedragen, het moment van aankoop, de winkel van aankoop en je klantenkaartnummer.

We zouden ook gegevens kunnen gebruiken die we verkregen hebben van professionele dataleveranciers (zoals Bisnode), voor de correctie van de gegevens (bijvoorbeeld de verbetering van de spelling van jouw adres) of het verrijken van de gegevens (bijvoorbeeld het verkrijgen van je nieuwe adres als je verhuisd bent en je ons dit niet hebt laten weten).

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrieven verzamelen we ook de volgende informatie: datum ontvangst nieuwsbrief, datum opening nieuwsbrief, informatie over de aflevering van de nieuwsbrief (bv. e-mail niet afgeleverd omwille van onbestaand e-mailadres, spam block, volle mailbox, onbereikbare mailserver,...), links waarop je hebt geklikt, gebruikte e-mailclient (type zoals windows of gmail + desktop, mobile, smartphone of tablet), gebruikte render engine, besturingssysteem van het apparaat, de eventuele doorzending van de nieuwsbrief aan anderen (waarbij we in geen geval weten aan wie).

Voor welke doelen verwerken we je gegevens?

 1. We verzamelen de bovengenoemde gegevens ten eerste om je punten te verrekenen, je kortingen te kunnen verstrekken en al de functionaliteiten te leveren van het My AVEVE-loyaltyprogramma. Hiertoe scannen we je klantenkaart bij aankoop. Je korting wordt op het kassaticket verrekend.
 2. Op basis van je interesses, aankoopgegevens en klikgedrag in onze nieuwsbrieven sturen wij, mits jouw toestemming, specifiek op jou afgestemde elektronische nieuwsbrieven met aanbiedingen, tips en advies, acties en relevante informatie,.... Voor het versturen van deze nieuwsbrieven gaan we na welke producten je regelmatig aankoopt, dit laat ons toe om jou o.a. aanbiedingen te versturen op producten die je vaak aankoopt of die jou mogelijk zouden interesseren. Je kan je op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrieven. Daarnaast verwerken we je klikgedrag in de nieuwsbrieven, op basis van ons gerechtvaardigd belang, ook om de algemene doeltreffendheid en het bereik van de nieuwsbrieven te analyseren.
 3. We gebruiken je naam en adresgegevens om je per post regelmatig op de hoogte te houden van het aantal gespaarde punten en om je persoonlijke aanbiedingen te sturen.
 4. Verder is het ook mogelijk dat we je, na aankoop van bepaalde producten, per e-mail contacteren om een tevredenheidsonderzoek te voeren. Voor het versturen en verwerken van je deelname aan dit tevredenheidsonderzoek gebruiken wij gegevens zoals je voornaam, achternaam, e-mailadres, klantenkaartnummer, de naam en het adres van je vertrouwde AVEVE-winkel, de datum van je bezoek aan de winkel, de hoeveelheid aankopen, een aanduiding van de categorieën (tuin/dier/bakken) producten die je gekocht hebt en de ingevulde scores en vragen. Als je geen e-mails meer wil krijgen waarin we je vragen hoe tevreden je bent met je aankopen in onze winkels, kan je je daarover eenvoudig uitschrijven via de uitschrijflink onderaan de e-mail. We gebruiken de gegevens die we verwerken in het kader van de tevredenheidsonderzoeken enkel om onze producten, winkels en diensten te verbeteren. Het is mogelijk dat we persoonlijk met je contact opnemen naar aanleiding van de door jou gegeven scores en antwoorden.
 5. We verzamelen je aankoopgegevens om daar statistische analyses op te doen om trends in de markt vast te stellen en om het assortiment aan te passen op onze klanten.
 6. Als je je geboortedatum en e-mailadres hebt doorgegeven en je aangeeft dat je e-mails en promoties wil ontvangen van ons, krijg je een verrassing rond je verjaardag.

Door je klantenkaart te registeren en je persoonsgegevens door te geven, stem je in met het verzamelen van jouw persoonlijke gegevens. Het toesturen van persoonlijke nieuwsbrieven en aanbiedingen op basis van jouw aankoopgegevens en interesses baseren we op de toestemming die je ons daarvoor gaf bij de registratie van je klantenkaart of later op de website.

De persoonlijke aanbiedingen die je ontvangt per post, zijn gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om bestaande klanten op de hoogte te houden van (promoties op) eigen producten en diensten. Ook het uitvoeren van de statistische analyses op de aankoopgegevens en het voeren van tevredenheidsonderzoeken doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze bedrijfsvoering te verbeteren.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Als we vaststellen dat je met je klantenkaart al drie jaar geen aankopen meer hebt gedaan, wordt jouw klantenkaart gedeactiveerd en wissen we alle persoonsgegevens die je doorgaf bij je registratie en wissen of anonimiseren we je aankoopgegevens. Je kan je klantenkaart dan niet meer gebruiken.

Je deelname aan de tevredenheidsonderzoeken en de gegevens die we daarvoor verzamelen, worden gedurende drie jaar bewaard.

7.2   Je gegevens van je klantenkaart wijzigen of je deelname aan het loyaltyprogramma stopzetten

Als je jouw klantenkaart via de website hebt geregistreerd of achteraf je klantenkaart koppelt aan je My AVEVE-profiel, kan je via dit profiel zelf je persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen. Je kan via je profiel je ook afmelden voor het krijgen van elektronische nieuwsbrieven en persoonlijk aan jou geadresseerde communicatie per post.

Je kan op elk moment ook je deelname aan het My AVEVE-loyaltyprogramma stopzetten door ons een verzoek te sturen. Wij zullen dan je klantenkaart en alle bijbehorende gegevens wissen, tenzij we deze gegevens nog nodig hebben voor het leveren van andere diensten waaraan je nog deelneemt.

8  Social media

We zijn aanwezig op verschillende social media platforms waaronder Facebook, Twitter, Instagram, en Pinterest.

Welke gegevens?

Wanneer je met ons contact opneemt via deze pagina’s is het mogelijk dat wij gegevens van jou ontvangen. Als je bijvoorbeeld commentaar plaatst, foto’s/video’s uploadt, een privé bericht verzendt of onze pagina volgt/leuk vindt,... kunnen wij -afhankelijk van jouw instellingen- je (gebruikers)naam, foto, woonplaats, e-mailadres, berichten,... te zien krijgen. In het kader van uw bezoek aan onze website verzamelen we gegevens over jou en het gebruik dat je maakt van onze website, via pixels en/of andere plug-ins kunnen we deze gegevens doorsturen naar sociale media platformen (voor meer informatie, zie Cookie Policy).

Voor welke doelen verwerken we je gegevens?

Wanneer je ons via social media platforms een vraag stelt gebruiken we deze gegevens om jouw vraag te beantwoorden. Hierover lees je meer onder titel 1.

Verder kunnen we bovenstaande gegevens ook gebruiken om inzicht te krijgen in onze reputatie op de markt, om trends in de markt te detecteren, om inzicht te krijgen in de interesses van de mensen die contact met ons opnemen via onze social media pagina’s, om inzicht te krijgen in de reputatie van onze merken, om social media posts en campagnes, zoals gerichte advertenties, te plaatsen en de effectiviteit daarvan te analyseren.

We vragen je toestemming voor het verzamelen en de doorgifte van je persoonsgegevens met het oog op het vertonen van gerichte advertenties op sociale media platforms. Je kan je toestemming steeds intrekken via de Cookie Policy. Het uitvoeren van statistische analyses doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze campagnes op sociale media te verbeteren.

We zijn gezamenlijk verantwoordelijk met de sociale media platforms voor (het verzamelen en de doorgifte van je persoonsgegevens met het oog op) het vertonen van gerichte advertenties op sociale media platforms.

Ter info: op het gebruik van de social media platforms zijn de privacyverklaringen van de betreffende platforms van toepassing.

Hoe pagina's van de AVEVE website delen via social media?

Op onze website zijn buttons opgenomen om pagina’s van onze website te kunnen delen op social media (facebook, pinterest, twitter,...). Het delen van berichten op deze social media wordt mogelijk gemaakt door een code die door deze social media platforms zelf wordt aangeleverd. Door middel van die code wordt een cookie geplaatst. Aan de hand van deze cookies wordt informatie verzameld. Wijzelf verkrijgen en gebruiken deze informatie niet. Lees de privacyverklaringen van de social media platformen om te weten wat zij met deze informatie doen.

Om de website eenvoudiger te maken en om onze communicatie en producten beter af te stemmen op jouw interesses en behoeften, maken we gebruik van cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt je in onze uitgebreide cookie verklaring.

We verkopen in geen geval je gegevens door aan derden. Voor de uitvoering van onze dienstverlening en onze bedrijfsactiviteiten kunnen wij wel gegevens delen met derden (zoals datacenters, professionele dataleveranciers, drukkerijen en softwarebeheerders). Als deze derden bij het uitvoeren van onze diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Om jouw privacy te beschermen hebben wij met deze partijen overeenkomst gesloten waardoor zij jouw gegevens uitsluitend mogen gebruiken voor het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Verder kunnen wij (mits jouw toestemming) bepaalde gegevens van jou doorgeven aan leveranciers. Wanneer we hier toestemming voor vragen voorzien we steeds informatie zodat je o.a. weet welke gegevens we doorgeven en wat de leverancier met deze gegevens zal doen. Het is ook mogelijk dat we je gegevens doorgeven aan partners voor de uitvoering van gezamenlijke acties (bijvoorbeeld aan SPLEND-IT ID! in het kader van de moederdagpakketten en de genieterspakketten). Deze leveranciers en partners zijn mede-verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens en moeten op hun beurt hun wettelijke verplichtingen nakomen. Wij verzekeren je er in ieder geval van dat deze partijen enkel gegevens ontvangen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de actie.

Het is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten mogelijk dat bepaalde gegevens worden doorgegeven naar of bewaard in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd of middels een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. Als dat het geval is nemen wij steeds de passende maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Wij bij AVEVE nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens en je vertrouwen in ons serieus. Daarom ondernemen wij alle nodige stappen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen.

Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slagen we de door jouw verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

1  Welke rechten heb je?

Je hebt op elk moment het recht om kosteloos inzage te vragen in de persoonsgegevens die we over jou verzamelen en deze te laten verbeteren of wissen indien deze foutief, ongepast, verouderd of onvolledig zijn. Je hebt in bepaalde gevallen ook het recht om ons te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heb je op elk moment het recht om bezwaar maken tegen het ontvangen van aan jou persoonlijk geadresseerde post mailings en elektronische nieuwsbrieven.

2  Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je moet je verzoek via ons contactformulier op de website, per e-mail via info@avevewinkels.be of per post via: AVEVE Retail Service Desk – privacy, Philipssite 5, bus 3, 3001 Leuven, België.

Voor bepaalde verzoeken moet jouw identiteit voor ons aangetoond kunnen worden, dit om te voorkomen dat vreemden misbruik zouden maken van jouw gegevens. In de hierna genoemde gevallen vragen we je daarom om een kopie van de voorkant van je identiteitskaart mee te sturen bij je verzoek: wanneer je inzage vraagt in gegevens, wanneer je de verbetering of wissing vraagt van meerdere gegevens, wanneer je vraagt om gegevens over te zetten naar een nieuwe klantenkaart en wanneer het uitvoeren van jouw verzoek mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor jou. Voor andere verzoeken kan onze klantenservice je vragen om bepaalde bij ons bekende gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld je klantenkaartnummer, je inlognaam, je adres,...) zodat wij kunnen controleren of jij inderdaad degene bent van wie je gegevens vraagt in te kijken, te wijzigen of te wissen.

Wij raden je aan om ons contactformulier te gebruiken. Zo hebben wij meteen alle noodzakelijke informatie om aan je verzoek te voldoen. Zo vermijd je eventuele vertragingen in de behandeling van je verzoek.

Wij hebben één maand de tijd om jouw verzoek te beantwoorden. Houdt er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij je gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan je verzoek.

Je kan ook altijd zelf via je My AVEVE-profiel je persoonsgegevens inkijken en wijzigen. Ook kun je daar aangeven dat je geen nieuwsbrieven of persoonlijk geadresseerde communicatie per post meer wil ontvangen.

Indien je van mening bent dat we je verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met ons. Op die manier kunnen wij samen met jou bekijken hoe we je alsnog tegemoet kunnen komen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert en wij niet reageren op je verzoek of je verzoek weigeren, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor Belgische klanten is dit de Belgische Autoriteit voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en voor Nederlandse klanten is dit de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens en ook de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Over het algemeen geldt dat je een klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar je gewoonlijk verblijft.

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring waardoor onze privacy praktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen we jou hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door je een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

Activiteiten

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de deelnemer (“je”, “jij”), en AVEVE Retail, een afdeling van AVEVE BV, Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele, BTW-BE-403.552.464 (“wij”, “ons”, “de organisator”). Door de website van AVEVE Retail te gebruiken, of je in te schrijven voor een activiteit, aanvaard je dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing bij een door AVEVE Retail georganiseerde activiteit en niet op activiteiten, door AVEVE Retail aangeboden, doch door derde, externe partijen georganiseerd.

AVEVE Retail organiseert activiteiten waarop je je kan inschrijven.

De aangeboden activiteiten zijn uitsluitend bestemd voor deelname op de geplande locaties, ze worden op geen andere plaats aangeboden.

Afbeeldingen in communicaties met betrekking tot AVEVE Retail, zoals website, brochures, folders, enz. zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van de activiteit.

Je kan je inschrijven voor onze activiteit zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Wij trachten de activiteit steeds met de grootst mogelijke zorg samen te stellen. Wij zijn echter niet aansprakelijk in geval van materiële, zet- of drukfouten.

Wij behouden ons het recht om ingeplande activiteit te annuleren, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Bij elke annulatie, door AVEVE Retail, zullen we je de inschrijvingskost terugbetalen. Let op: indien je je online hebt ingeschreven en bijgevolg online hebt betaald, zal de inschrijvingskost automatisch terugbetaald worden binnen de tien dagen na de annulering van de activiteit. Indien je je in de winkel hebt ingeschreven en bijgevolg in de winkel hebt betaald, zal je tot de winkel moeten wenden voor de terugbetaling.

De prijzen slaan uitsluitend op de activiteit zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Je dient je online te registreren om jezelf en/of meerdere personen in te schrijven voor een bepaalde activiteit.

Bij online betalende inschrijving zal je een verzoek tot betaling krijgen van de betreffende activiteit. Je inschrijving zal pas definitief zijn na de betaling van de activiteit. Bij online betaling wordt je inschrijving door ons bevestigd per e-mail, waarna je inschrijving pas definitief zal zijn.

Indien je in de winkel inschrijft dien je de gevraagde informatie aan de winkel mee te delen, alsook in de winkel te betalen. Het is dus niet verplicht om online te registreren in dat geval.

Elke inschrijving kan je tot 2 dagen voor de start van de activiteit kosteloos annuleren. Nadien zal een terugbetaling niet meer worden toegelaten.

Indien je een activiteit ‘aankoopt’ via internet en het daardoor een verkoop op afstand betreft, dienen wij te voldoen aan een aantal wettelijke vereisten en heb je een herroepingsrecht. De herroepingsperiode start bij het sluiten van de overeenkomst en op het moment van bevestiging van je inschrijving en geeft je de mogelijkheid om zonder kosten gedurende die 14 dagen te annuleren. Je hebt echter geen recht op herroeping wanneer de bestelde dienst begint of aanvangt tijdens de herroepingsperiode. Je gaat er daarom mee akkoord dat in geval je definitieve inschrijving minder dan 14 dagen voor de betrokken activiteit plaatsvindt, je geen recht hebt op herroeping van de overeenkomst, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot annulering, zoals in voorgaande paragraaf beschreven staat.

Gedurende de activiteiten verwachten we van alle deelnemers, begeleiders en instructeurs, dat zij zich respectvol opstellen ten opzichte van elkaar.

Ingeval een deelnemer vrijwillig of opzettelijk schade berokkent aan onze eigendommen of deze van andere aanwezigen zal deze deelnemer deze schade integraal vergoeden.

Ingeval een deelnemer vrijwillig of opzettelijk lichamelijke schade berokkent aan een andere deelnemer, begeleider of instructeur, kan AVEVE Retail hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Ingeval er bij activiteiten overschotten zijn van de bereide etenswaren, kunnen de deelnemers de mogelijkheid krijgen om deze mee te nemen. Elke meename van overschotten gebeurt op eigen risico. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de bewaring en het transport van deze overschotten noch van enige mogelijke schade ten gevolge van deze overschotten.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzichten een goodiebag te voorzien op het einde van de activiteit. De goodiebag wordt naar eigen goeddunken samengesteld. Deelnemers die niet aanwezig zijn op de activiteit hebben geen recht op een goodiebag.

De beslissing om al dan niet een goodiebag te voorzien ligt uitsluitend en geheel bij ons.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de bewaring en het transport van deze goodiebag noch van enige mogelijke schade ten gevolge van het foutief gebruik van de producten in deze goodiebag.

De gegevens die de organisator van jou als deelnemer verzamelt zijn persoonsgegevens.. Hieronder is aangegeven welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welk doel en hoe lang we de persoonsgegevens bewaren.

Welke gegevens?

In het kader van een activiteit verzamelen we volgende gegevens: naam, adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente), e-mailadres en geboortedatum. Let op, afhankelijk van de soort activiteit, kan dit licht verschillen.

Voor welke doelen verwerken we je gegevens?

We gebruiken deze gegevens om de personen die willen deelnemen aan de activiteit te registreren, om hun deelname te bevestigen, om na te gaan of ze voldoen aan de activiteitsvoorwaarden en om hen te contacteren over het verloop van de activiteit. Wij verwerken deze gegevens op grond van de toestemming die jij ons daartoe geeft door je gegevens in te vullen en aan te vinken dat je akkoord bent met de algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We wissen je gegevens drie jaar na afloop van de activiteit.

AVEVE Retail biedt u ook de mogelijkheid aan om in te schrijven op activiteiten, door externe partijen georganiseerd.

In geval van extern georganiseerde activiteiten, verwijst AVEVE Retail naar de algemene voorwaarden van deze externe organisator en is AVEVE Retail niet aansprakelijk voor enige schade, die hier uit zou kunnen volgen. 

Naast deze algemene voorwaarden met betrekking tot de door AVEVE Retail georganiseerde activiteiten, verklaren de deelnemers ook de algemene voorwaarden van de Website AVEVE Retail gelezen te hebben en zich hiermee akkoord verklaard te hebben. Deze algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen.
My AVEVE

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen en het in het bezit hebben van een klantenkaart, de “My AVEVE-kaart “ genoemd. Het AVEVE klantenkaartprogramma wordt beheerd door en de My AVEVE-kaart is eigendom van: BV AVEVE, Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele.

De My AVEVE-kaart kan gebruikt worden in alle My AVEVE winkelpunten.

De My AVEVE-kaart wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting afgeleverd en kan uitgereikt worden aan elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar alsook aan rechtspersonen. Om een klantenkaart te verkrijgen dient men het My AVEVE-inschrijvingsformulier volledig in te vullen. Bij gebreke hieraan behoudt AVEVE zich het recht voor om niet te beantwoorden aan de aanvraag. De houder van de My AVEVE-kaart verplicht zich ertoe AVEVE te verwittigen over elke wijziging die zou optreden in de informatie meegedeeld op het inschrijvingsformulier, de adreswijzigingen in het bijzonder. Deze verwittiging gebeurt via het aanpassen van de gegevens in je profiel op de website of via mail (info@avevewinkels.be) of via het volgende nummer: 016/298 248.

De My AVEVE-kaart kan in geen enkel geval aangewend worden als krediet- of garantiekaart.

De voordelen van de My AVEVE-kaart worden toegekend onder vorm van punten per aankoopschijf in overeenstemming met de aankondigingen in het winkelpunt. Bepaalde artikels kunnen recht geven op extra punten.

De punten hebben een waarde van € 0.01 per aankoopschijf van € 1. Van zodra er 250 punten (2,5 EUR) gespaard zijn, verschijnt op je kassaticket van je homewinkel de boodschap dat je bij je volgende aankoop een korting krijgt. Deze korting wordt in mindering gebracht bij je volgende aankoop in deze winkel op vertoon van je My-AVEVE kaart. De naam van de winkel wordt steeds vermeld op het kassaticket. Punten sparen kan in een ander My AVEVE winkelpunt dan hetgene van inschrijving. In dat geval, moet een termijn van 48u in acht worden genomen voor de opname van de punten in het systeem. AVEVE behoudt zich het recht voor om op elk moment de eenheidswaarde van de punten, alsook de minimumwaarde van de waardebons te wijzigen. Een terugbetaling in contant geld is uitgesloten. De tegenwaarde van de gespaarde My AVEVE punten kunnen terugbetaald worden per overschrijving. Hiervoor dient de klant een schriftelijke vraag te richten aan: AVEVE Retail, Aarschotsesteenweg 84 te 3012 Wilsele, met vermelding van zijn kaartnummer en rekeningnummer.

De My AVEVE-kaart is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet verenigbaar met andere My AVEVE-kaarten. Bij wijze van controle mag een identiteitsbewijs gevraagd worden.

AVEVE behoudt zich het recht voor om op elk moment de uitreiking van de kaart stop te zetten of het “My AVEVE” programma op te heffen. In dat geval zullen de kaarthouders kunnen genieten van de punten die zij hadden verzameld tot de datum van ophef.

Om te genieten van de voorziene voordelen, moet de My AVEVE-kaart voorgelegd worden vooraleer de aankopen worden afgerekend.

Wanneer de My AVEVE-kaart gedurende meer dan 1 jaar niet wordt gebruikt, alsook in geval van frauduleus gebruik van de kaart, kan deze worden gedesactiveerd, ongeacht vervolgingen die in dit laatste geval tevens ingesteld kunnen worden. Bij desactivering verdwijnen de verworven voordelen.

In geval van verlies of diefstal van de My AVEVE-kaart, kan een nieuwe kaart verkregen worden na het invullen van een formulier aan te vragen bij een My AVEVE winkelpunt. De tot op dat ogenblik verzamelde punten zijn echter verloren. AVEVE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of ander verlies van de klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard ook met de klantenkaart.

In geval van problemen bij het gebruik van de kaart, kan de houder van de My AVEVE-kaart zich wenden tot 016/298 248, mailen naar info@avevewinkels.be of schrijven naar AVEVE Retail, Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele, die zal trachten een oplossing te vinden binnen de kortste termijn, zonder dat AVEVE hieromtrent aansprakelijk kan geteld worden of om het even welke schadevergoeding hieromtrent verschuldigd is.

Het bestand van de My AVEVE-kaart word beheerd door DMSB.

AVEVE behoudt zich het recht voor om de huidige algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat dit de kaarthouder het recht geeft op een of andere schadevergoeding. Gaat hij niet akkoord met de nieuwe algemene voorwaarden, dan kan de kaarthouder het My AVEVE winkelpunt van inschrijving, zonder enige andere formaliteiten inlichten over de stopzetting van zijn lidmaatschap.

Elk gebruik van de My AVEVE-kaart is onderworpen aan het huidig reglement en aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Cookies

Welkom op de AVEVE Retail website. Dit cookiebeleid is bedoeld om je te informeren over hoe wij informatie over jou verzamelen met behulp van cookies en andere volgtechnologieën, wanneer je onze website bezoekt.

De Europese wetgeving vereist dat ondernemingen die cookies via websites op de computers van bezoekers plaatsen, daarvoor hun ‘toestemming’ bekomen na duidelijk en volledig te hebben uitgelegd hoe cookies op de websites worden gebruikt.

Mede daardoor heeft AVEVE Retail een geschikte strategie bepaald om toestemming te krijgen voor de cookies die op deze website worden gebruikt. Bepaalde soorten cookies kunnen in aanmerking komen voor wettelijke vrijstellingen en wanneer dat het geval is, hoeven we geen toestemming te vragen voor zulke cookies.

Bij het bezoeken van de website wordt er een bovenaan een banner getoond die je informeert over het gebruik van cookies op deze website. Alle informatie met betrekking tot deze cookies kan je in deze cookieverklaring lezen.

Er bestaat een principiële toestemmingsvereiste voor het gebruik van cookies. Hier bestaan wel uitzonderingen op, zo moeten we jouw toestemming niet vragen voor de cookies die noodzakelijk zijn om een door jouw gevraagde dienst of functie te leveren. Bijgevolg hebben we je toestemming niet nodig voor het plaatsen van de sessiecookies, de permanente cookie ‘cookiebar’ en de cookie van ‘SnapEngage’.

Voor de analytische cookies baseren we ons op jouw impliciete toestemming. Wanneer je blijft verder surfen op de website beschouwen we dat als jouw toestemming om cookies te mogen plaatsen op jouw apparaat. Als je geen cookies wil, lees:“hoe kan je cookies beheren of verwijderen?”

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere apparaten met internet-toegang, zoals een smartphone of tablet) wanneer je de AVEVE Retail website bezoekt. In dit tekstbestand wordt gewoonlijk het volgende opgeslagen: de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de 'levensduur' van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op jouw computer/toestel zal blijven) en een waarde, die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Sommige cookies kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen. Persoonsgegevens omvatten dat wat we over jou als gebruiker weten.

We gebruiken cookies om de AVEVE Retail site eenvoudiger in gebruik te maken en om onze communicatie en onze producten beter af te stemmen op jouw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van jouw toekomstige activiteiten en sessies op onze websites te verbeteren. Ook gebruiken we cookies om geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van onze websites, zodat wij de structuur en inhoud van de site kunnen verbeteren. 

3.1  Sessie-cookies

Sessie-cookies zijn tijdelijke functionele cookies die op jouw computer/apparaat blijven totdat je de website weer verlaat. Dit zijn cookies die nodig zijn omdat de website of de door jou gevraagde dienst zonder het gebruik van deze cookies niet of minder goed functioneert. Deze cookies bevatten elke keer dat je onze website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De cookies worden automatisch verwijderd nadat je je browser afsluit.

 

 
NAAM COOKIE
 
DOEL VAN DE COOKIE VERZAMELT DE COOKIE GEGEVENS OVER JOU? BEWAARTERMIJN COOKIE

 .ASPXAUTH

 
Deze cookie zorgt ervoor dat we je kunnen identificeren bij opeenvolgende bezoeken aan onze website. Dit is onder meer noodzakelijk om je toegang te kunnen geven tot je profiel.
 

Neen. De cookie wijst een willekeurig sessie-ID aan je toe.

De cookie wordt gewist, zodra je de browser verlaat.

 ASP.NET_SessionID

 
Deze cookie legt je input vast wanneer je bijvoorbeeld een uit verschillende pagina's bestaand onlineformulier invult.
 

Neen. De cookie wijst een willekeurig sessie-ID aan je toe.

De cookie wordt gewist, zodra je de browser verlaat.

 main_nl-be#lang
 main_fr-be#lang

 
Deze cookie onthoudt je taalvoorkeur. Hierdoor hoef je niet bij elk bezoek aan de website je taal te selecteren.
 

Neen. De cookie wijst een willekeurig sessie-ID aan je toe.

De cookie wordt gewist, zodra je de browser verlaat.

 modalMessage
 * _State
 *_DynamicCon-tent
 *_Container

 
 
Deze cookie verzamelt technische informatie over je bezoek aan onze website. Dit helpt ons om de browsemogelijkheden op de website te verbeteren.
 
 

Neen. De cookie wijst een willekeurig sessie-ID aan je toe.

De cookie wordt gewist, zodra je de browser verlaat.

 

Deze sessiecookies zijn vrijgesteld van de principiële toestemmingsvereiste omdat deze noodzakelijk zijn om je de verschillende functies van onze website te leveren. De cookies hebben ook een minimale weerslag op je privacy.

3.2  Permanente cookies

Dit soort cookie blijft langer op jouw computer dan een sessiecookie of totdat deze handmatig wordt verwijderd (hoe lang de cookie op jouw apparaat blijft, zal afhangen van de duur of de 'levensduur' van de specifieke cookie en de instellingen van jouw browser). Met behulp van zulke cookies kunnen wij je bijvoorbeeld herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik kunt maken van onze website.

 

 
NAAM COOKIE
 
DOEL VAN DE COOKIE VERZAMELT DE COOKIE GEGEVENS OVER JOU? BEWAARTERMIJN COOKIE

 SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

 
Deze cookie identificeert herhaalde bezoeken aan onze website en verzamelt technische informatie over het bezoek aan onze website (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van een websitebezoek, …).
Dit laat ons toe om de inhoud van de website en de advertenties aan te passen aan jouw specifieke voorkeuren.
 

Neen. De cookie wijst een willekeurig sessie-ID aan je toe.

2 jaar

 Cookiebar

 
Deze cookie zorgt ervoor dat de banner met informatie over het gebruik van cookies zo lang als nodig zichtbaar blijft.
 

Neen.

1 maand

 

De cookie ‘cookiebar’ is net als de sessiecookies vrijgesteld van de toestemmingsvereiste omdat deze strikt noodzakelijk is voor de communicatie over het gebruik van cookies.

Om de analytische cookie te mogen plaatsen, hebben we jouw toestemming nodig. Voor de overige analytische cookies baseren we ons op jouw toestemming. Wanneer je blijft verder surfen op de website beschouwen we dat als een actie waarmee je ons toestemming geeft tot het plaatsen van deze cookies.

3.3  Cookies van derden

Cookies van derden zijn cookies die op je apparaat worden geplaatst door een andere website dan onze website. Het gaat ten eerste om cookies die essentieel zijn om de chat te kunnen gebruiken. Ten tweede om analytische cookies van andere partijen dan AVEVE die informatie verzamelen over de technische gegevens van de uitwisseling en over het gebruik van de website om de werking ervan te verbeteren en om op jouw interesses gebaseerde inhoud te tonen.

 

 
NAAM COOKIE
 
DOEL VAN DE COOKIE VERZAMELT DE COOKIE GEGEVENS OVER JOU? BEWAARTERMIJN COOKIE

 Snap* van SnapEngage

 
Deze cookie zorgt ervoor dat jij ons vragen kan stellen via de chat. Zonder deze cookie zou die functie niet beschikbaar zijn.
De cookie volgt lopende chatsessies op en detecteert nieuwe chatsessies.
 

Wanneer je in de chat je e-mailadres aan ons doorgeeft, bewaart de cookie dat automatisch. Op die manier kunnen wij je, indien nodig, verder helpen per e-mail.

Je e-mailadres wordt 1 jaar bewaard.
Meer informatie: http://help.snapengage.com/live-chat-cookies/

 _ga en _gat van Google Analytics

 
De cookies van Google Analytics verzamelen informatie over hoe jij gebruik maakt van onze website (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van een bezoek, aangeklikte producten,…).
We kunnen op die manier de inhoud van de website en de advertenties aanpassen aan jouw voorkeuren.Dankzij deze cookie kunnen we de inhoud van onze website verbeteren.
 

- IP-adres
- Gegevens over je surfgedrag

_ga: 2 jaar
_gat:10 minuten

 Ai_* van Microsft Application Insights
 main_fr-be#lang

 
De cookies van Microsoft Application Insights verzamelen informatie over hoe jij gebruik maakt van onze website (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van een bezoek, aangeklikte producten,…).
We kunnen op die manier de inhoud van de website en de advertenties aanpassen aan jouw voorkeuren.Dankzij deze cookie kunnen we de inhoud van onze website verbeteren.
 

- IP-adres
- Gegevens over je surfgedrag

1 jaar of 30 minuten afhankelijk van het type.

 modalMessage
 * _State
 *_DynamicCon-tent
 *_Container

 
 
Deze cookie verzamelt technische informatie over je bezoek aan onze website. Dit helpt ons om de browsemogelijkheden op de website te verbeteren.
 
 

Neen. De cookie wijst een willekeurig sessie-ID aan je toe.

De cookie wordt gewist, zodra je de browser verlaat.

 

SnapEngage

Voor de cookie van SnapEngage hebben wij jouw toestemming niet nodig omdat deze cookie noodzakelijk is om de chat te kunnen gebruiken. Als deze cookie gedeactiveerd is, is de chat niet beschikbaar. De informatie dat deze cookie verzamelt wordt enkel gebruikt om het chatten mogelijk te maken en te ondersteunen.

Voor meer informatie over de cookies van SnapEngage, lees: http://help.snapengage.com/live-chat-cookies/. SnapEngage’s privacyverklaring, lees je hier: http://snapengage.com/privacy-policy/.

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van Google Inc., als deel van de analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. De verkregen informatie over je surfgedrag wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika verzonden en daar opgeslagen. Google levert ons op basis van deze informatie een rapport met informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. Dankzij de inhoud van de cookies kunnen wij de inhoud van onze website verbeteren. Ter bescherming van je gegevens hebben wij een overeenkomst gesloten met Google, delen wij geen gegevens met Google voor hun eigen doeleinden en hebben wij ervoor gekozen om het laatste octet van je IP-adres te maskeren waardoor dit IP-adres niet naar jou te herleiden is.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: op http://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/ en op https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Voor het plaatsen van de cookies van Google Analytics baseren we ons op jouw impliciete toestemming. Wanneer je blijft verder surfen op de website beschouwen we dat als een actie waarmee u ons toestemming geeft tot het plaatsen van deze cookies.

 

Microsoft Application Insights

Ook Microsoft heeft cookies op onze website voor de webanalytics-software Application Insights. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie gebruiken we enkel om de werking van onze website te gebruiken. De verkregen informatie over je surfgedrag wordt onder andere naar de servers van Microsoft in de Verenigde Staten van Amerika verzonden en daar opgeslagen. Ter bescherming van je gegevens hebben wij een overeenkomst gesloten met Microsoft. Meer informatie over deze dienst vindt je op: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/.

Voor het plaatsen van de cookies van Google Analytics en Microsoft Application Insights, baseren we ons op jouw toestemming. Wanneer je blijft verder surfen op de website beschouwen we dat als een actie waarmee je ons toestemming geeft tot het plaatsen van deze cookies.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Cookies kan je via de browserinstellingen op je computer weigeren of verwijderen. De wijze hoe dit kan gebeuren verschilt van browser tot browser. Raadpleeg indien nodig de handleiding en helpfunctie van je browser. Deze instellingen moet je steeds per browser en per computer/apparaat apart instellen!

Als je niet wilt dat je gegevens door Google Analytics worden gebruikt, kan je de Google Analytics Opt-out Browsers Add-On installeren. Deze add-on laat Google Analytics weten dat je bezoekgegevens niet verzameld mogen worden.

Het niet-aanvaarden of verwijderen of uitzetten van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde functionaliteiten van de website slecht of niet functioneren. Daardoor kan de beleving van de site tegenvallen.

5.1  Logbestanden

Als je de website bezoekt verzamelen we automatisch technische gegevens (logbestanden) om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.

 

Welke persoonsgegevens?

Concreet verzamelen we het IP-adres van je computer of ander apparaat, de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, de internetbrowser waarmee je surft en de duur van je bezoek aan de website.

 

Voor welk doel gebruiken we je gegevens?

Deze verwerking is essentieel om onze bedrijfsvoering te optimaliseren. We gebruiken deze technische gegevens om de functionaliteit, het gebruiksgemak en de veiligheid van onze website te verbeteren. Op basis van de gegevens van alle bezoekers van de website kijken we ook na hoeveel bezoekers we hebben per maand, wanneer het bezoek plaatsvindt, welke pagina’s het meest bezocht worden en met welke browser en of er problemen optreden tijdens een websitebezoek.

 

Welke bewaartermijn?

Wij hanteren een bewaartermijn van een maand voor de logbestanden.

5.2  Pixel tags

Externe partijen, waaronder Facebook, kunnen mogelijk Pixel Tags op onze webpagina’s plaatsen voor het verzamelen en het ontvangen van gegevens over jou en het gebruik dat je maakt van onze website en andere websites. De informatie dat deze Pixel Tags verzamelen, wordt gebruikt om gerichte advertenties te tonen en om onze website-ontwikkeling te ondersteunen.

Via het gebruik van de Pixel Tags krijgen wij inzicht in hoe mensen onze website gebruiken, kunnen wij op Facebook advertenties tonen aan de mensen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in onze producten en kunnen wij inzicht krijgen in de resultaten van onze advertentiecampagnes.

Voor het plaatsen van de Pixel Tags van externe partijen, waaronder o.a. Facebook, baseren we ons op jouw toestemming. Wanneer je blijft verder surfen op onze website beschouwen we dat als een actie waarmee je ons toestemming geeft tot het plaatsen van deze cookies.

Wil je niet dat jouw gegevens verzameld en gebruikt worden om beter op jou afgestemde advertenties te tonen? Dan kan je dit eenvoudig aangeven op onder meer de volgende websites:

Hoe je ons een vraag kan stellen en hoe je je rechten kan uitoefenen lees je in onze privacyverklaring.

Wedstrijden

Onderhavig algemeen wedstrijdreglement regelt de relatie tussen de deelnemer en AVEVE Retail, een afdeling van AVEVE BV, Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele, BTW-BE-403.552.464, de organisator. Door deel te nemen aan een wedstrijd, georganiseerd door AVEVE Retail,  aanvaardt de deelnemer dat dit algemeen wedstrijdreglement van toepassing is. Iedere deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard. Het wedstrijdreglement staat ter beschikking op de website www.avevewinkels.be.


 

Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in. Er kan deelgenomen worden aan de wedstrijd via de website www.avevewinkels.be. De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de organisator. De organisatoren van deze wedstrijd kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen of annulatie van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht of andere redenen. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

Elke deelnemer kan slechts éénmalig deelnemen, namelijk met zijn unieke persoonsgegevens. Bij meer dan één deelname houdt AVEVE Retail enkel rekening met de eerste ontvangen deelname.

De periode van deelname wordt op de website uitdrukkelijk vermeld. Deelnames buiten de periode van deelname worden bijgevolg uitgesloten.

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in België en die op het ogenblik van de wedstrijd minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Minderjarigen kunnen enkel meedoen met de wedstrijd indien hij/zij de toestemming voorlegt van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

Uitgesloten van de wedstrijd zijn de personeelsleden en medewerkers van AVEVE Retail, evenals iedereen die direct of indirect aan de organisatie of uitvoering van de wedstrijd heeft meegewerkt, alsook hun partners, ouders, kinderen en andere personen die bij hen inwonen.

Indien er andere voorwaarden zijn voor deelname, zullen deze per wedstrijd op de website worden meegedeeld.


 

De gegevens die de organisator van de deelnemer verzamelt zijn persoonsgegevens die onder het toepassingsgebied van de privacyregelgeving vallen. Hieronder is aangegeven welke persoonsgegevens van de deelnemer verwerkt worden, voor welk doel, op basis van welke rechtsgrond en hoe lang de persoonsgegevens bewaard worden. Meer informatie is te lezen in onze privacyverklaring.

Welke gegevens?

In het kader van een wedstrijd worden standaard de volgende gegevens van de deelnemer verzameld: voornaam, achternaam, adres (straat, huisnummer, postcode, stad), e-mailadres. Voor bepaalde wedstrijden kan het zijn dat we bijkomende gegevens opvragen, zo vragen we bij een ‘AVEVE Betaalt je serre terug-wedstrijd’ bijvoorbeeld een aankoopbewijs op. Dit omdat deelnemen aan de deze wedstrijd enkel mogelijk is als de deelnemer een serre heeft aangekocht in onze winkels.

Voor welke doelen verwerken we gegevens?

1. Deze gegevens worden gebruikt om de personen die willen deelnemen aan de wedstrijd te registreren, om hun deelname te bevestigen en om hen op de hoogte te brengen van de resultaten van de wedstrijd. Deze verwerking vindt plaats op grond van de toestemming die de deelnemer heeft gegeven op het inschrijfformulier door aan te kruisen dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

2. De organisator kan de gegevens ook gebruiken om de naam en woonplaats van de winnaar te publiceren op de winnaarspagina en op het facebook-account van de organisator.

3. Voor het beantwoorden van vragen over de wedstrijd.

4. Voor het beantwoorden van vragen over gewonnen producten en het afhandelen van garantie-verzoeken.

Hoe lang bewaren we gegevens?

De organisator houdt de gegevens van deelnemers maar bij zo lang als noodzakelijk voor de hierboven vermelde doeleinden. Wij verwijderen de persoonsgegevens van de deelnemers drie jaar na afloop van de wedstrijd.

De deelnemer heeft op elk moment het recht om kosteloos inzage te krijgen in zijn/haar persoonsgegevens. De deelnemer heeft ook het recht om kosteloos zijn/haar gegevens te laten wissen of verbeteren. Meer informatie over deze rechten en over de manier waarop de deelnemer zijn rechten kan uitoefenen, zijn te vinden in onze privacyverklaring.

Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de wedstrijdvraag of wedstrijdvragen en de schiftingsvraag ingevuld worden en moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens invullen.

De winnaars zijn de personen die een juist antwoord geven op de wedstrijdvraag of wedstrijdvragen en het aantal van de schiftingsvraag het dichtst benadert.

Om deel te nemen aan een fotowedstrijd, moet er een foto ingestuurd worden en moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens invullen.

Deelnemers verklaren voor hun deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden foto’s bezitten, die zij bij aanvaarding van dit wedstrijdreglement integraal overdragen aan AVEVE, dat de foto's vrij zijn van rechten van derden en dat, indien er personen op de foto voorkomen, er geen rechten geschonden worden. Ook bewerkte foto's mogen geen beelden of delen van beelden bevatten uit online of offline media, zoals websites, magazines en/of boeken. Deelnemers vrijwaren AVEVE van iedere aanspraak door derden. Deelnemers verklaren zich akkoord dat AVEVE alle ingezonden werken mag gebruiken in publicaties van AVEVE, bijvoorbeeld op de website, in marketingmateriaal e.a.

De winnaars zijn de personen waarvan de foto's worden uitgekozen door een AVEVE-jury.

Het aantal winnaars wordt uitdrukkelijk vermeld in de wedstrijd op de website. Ook de te winnen prijs (inclusief waarde) wordt telkens in de wedstrijd uitdrukkelijk aangegeven op de website. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

De winnaars worden bekend gemaakt op onze website www.avevewinkels.be. De winnaars worden tevens persoonlijk verwittigd. Zij vernemen dan de praktische afspraken. De prijs mag in geen geval worden omgeruild voor andere goederen of tegen een geldwaarde. De winnaars aanvaarden dat het adres zowel voor identificatie van de winnaar wordt gebruikt, als voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de website. De winnaars gaan eveneens akkoord met een eventuele fotografische of audiovisuele reportage, zonder bijkomende vergoedingen dan de overhandiging van de prijs.

De lijst van de winnaars kan hier geconsulteerd worden. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vraag of het mechanisme van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk. De lijst van winnaars kan geen voorwerp uitmaken van betwisting en kan alleen door AVEVE herroepen worden, indien gebleken is dat er sprake is van fraude, misbruik, misleiding of bedrog van één van de deelnemers.

Naast deze algemene voorwaarden met betrekking tot de door AVEVE Retail georganiseerde wedstrijden, verklaren de deelnemers ook de algemene voorwaarden en de privacy verklaring van de Website AVEVE Retail gelezen te hebben en zich hiermee akkoord verklaard te hebben. De algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen en de privacyverklaring hier.


Website

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan AVEVE Retail of aan de bedrijven die aan ons gelinkt zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de eigenaar.

Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en merkrechten op alle:

 • teksten
 • afbeeldingen
 • geluiden
 • software
 • video
 • andere materialen

Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat je daarvoor de toestemming kreeg.

Je mag informatie van de website wel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: je bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © AVEVE Retail. Alle rechten voorbehouden’. Twijfel je of jouw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail je vraag dan naar info@avevewinkels.be.

Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming ben je dus niet gemachtigd om:

 • (een kopie van) (een gedeelte van) de website, en/of van de daarop vermelde merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden
 • (een gedeelte van) de website te wijzigen, of op te nemen in een ander medium, zoals een papieren document, een weblog, je eigen website, ... 

AVEVE Retail stelde de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Het doel van deze website is louter informatief. Dat betekent dat AVEVE Retail niet kan garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

Wordt er op de website verwezen naar producten of diensten? Dan is dat geen garantie dat we dat product of die dienst ook verkopen of leveren. Vermelde prijzen zijn informatief en dus niet bindend. Wil je de juiste prijs van een product of dienst weten? Neem dan contact op met je winkel. AVEVE wijst erop dat de prijzen kunnen verschillen van land tot land en dat de op de website aangeduide prijzen, de adviesprijzen voor de Belgische markt weergeven, die hier louter ter informatie worden weergegeven en waarvan dus kan afgeweken worden.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn AVEVE Retail en de bedrijven die aan ons gelinkt zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit bijvoorbeeld:

 • handelingen die ingegeven zijn door informatie die je vindt op deze website
 • storingen in het gebruik van de website
 • onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie
Deze website linkt naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. AVEVE Retail heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die je erop vindt. 

Bezorg je ons informatie of ander materiaal? Dan aanvaard je dat we deze elementen mogen gebruiken. En garandeer je dat het gebruik van de informatie of het materiaal:

 • Geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;geen schade berokkent aan derden.
 • Als gebruiker kun je zelf informatie plaatsen in bepaalde secties van de website. AVEVE Retail is voor deze berichten niet verantwoordelijk of aansprakelijk – het is voor ons niet mogelijk om de posts vooraf te controleren. AVEVE Retail heeft op elk moment het recht om deze informatie in te korten, te wijzigen of te verwijderen.
 • Indien het gebruik van de informatie of het materiaal door AVEVE schade berokkent aan derden, wordt de gebruiker hiervoor volledig verantwoordelijk gesteld en vrijwaart zij AVEVE voor elke aanspraak van derden ingevolge het gebruik van de informatie of het materiaal.
Sta je op het punt om je persoonsgegevens in te vullen op deze website? Lees dan eerst aandachtig onze privacyverklaring. Dat document is van toepassing op de behandeling van jouw data. 

AVEVE Retail wil dat jouw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Heb je dus een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op met AVEVE Retail. Je mailt ons op info@avevewinkels.be. Of contacteert ons schriftelijk op:

AVEVE Retail
t.a.v. Dienst Marketing
Aarschotsesteenweg 80
3012 Wilsele

AVEVE Retail heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving.

Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leuven.